8/6/2022

Technische analyse toont (on)mogelijkheden voor windturbines in grensgebied Almelo-Tubbergen-Twenterand

Windturbines in grensgebied Almelo, Tubbergen en Twenterand

Redactie Twenterand
Redactie Twenterand
Twenterand | Nederland

Technische analyse toont (on)mogelijkheden voor windturbines in grensgebied Almelo-Tubbergen-Twenterand

Windturbines in grensgebied Almelo, Tubbergen en Twenterand

H

et haalbaarheidsonderzoek naar de technische (on)mogelijkheden voor windturbines in het gemeentegrensgebied van de gemeenten Almelo-Tubbergen-Twenterand (ATT-gebied) is afgrond. Het rapport met de resultaten is beschikbaar op de websites van deze gemeenten. Het rapport laat zien welke mogelijkheden er zijn in het ATT-gebied bij verschillende geluidsniveaus.


Het onderzoek naar de ruimtelijke en technische haalbaarheid van de plaatsing van windturbines in het ATT-gebied is onderdeel van een verkenning. Deze verkenning wordt gezamenlijk uitgevoerd door de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en de provincie Overijssel. In deze verkenningsfase ligt nog niets vast. Alleen de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn nu in kaart gebracht. Op basis van onder meer belemmeringen (o.a. laagvliegroute en hoogspanningsmasten), eerder genomen besluiten (energiebeleid, natuurbeleid en omgevingsvisies) en (geluids-)niveaus.


Resultaten

Als wordt uitgegaan van de ‘oude’ geluidsnorm, waaraan een windpark met een gemiddelde geluidbelasting op een afstand van 400 meter tot de dichtstbijzijnde woning kan voldoen, zijn meerdere locaties in het ATT-gebied geschikt. Het gaat dan met name om gebieden rondom de Weitemansweg, de zandwinplas bij Vriezenveen en het gebied tussen de Westermaatweg en de Aadijk bij Almelo.


Als een afstand van 600 meter zou moeten worden aangehouden om aan een strengere geluidsnorm te voldoen, dan blijven alleen locaties ten zuiden van de Weitemansweg, de zandwinplas bij Vriezenveen en tussen de Westermaatweg en Aadijk in Almelo in beeld.

In het scenario, waarin de grootste afstand tot woningen wordt aangehouden (minimaal 800 meter), blijft alleen de omgeving van de zandwinplas bij Vriezenveen overeind als kansrijke locatie.


Voor alle scenario’s geldt dat een afstand van 1 kilometer wordt aangehouden tot de woonkernen rondom het ATT-gebied.


Online bijeenkomst op donderdag 30 juni

Op donderdag 30 juni vindt om 19:30 uur een online-bijeenkomst plaats, waar onderzoeksbureau Bosch & Van Rijn het onderzoek verder toelicht. Zowel bewoners van het gebied als andere geïnteresseerden kunnen tijdens de bijeenkomst vragen stellen aan de onderzoekers. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de website van de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand.
In afwachting van milieunormen

Het Rijk onderzoekt op dit moment de gezondheidseffecten in relatie tot de afstanden tot windturbines. De gemeenten willen deze nieuwe milieunormen afwachten voordat verdere besluitvorming plaatsvindt. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de geluidsbelasting van windturbines sterk afhankelijk is van het gekozen windturbinetype. Nieuwe, stillere windturbines voldoen eerder aan de (nader vast te stellen) geluidsnorm en geven op een aanzienlijk kortere afstand minder geluid.


Geen besluiten

Op basis van deze technische analyse, vindt nog geen besluitvorming plaats over mogelijke locaties voor windturbines in het ATT-gebied. De gemeenten en de Provincie Overijssel willen de komende weken eerst in gesprek met de mensen in het gebied om de resultaten van de technische analyse te bespreken. In een eerder stadium zijn onder de bewoners ook al vragen, zorgen en kansen opgehaald, die meegenomen zijn in het haalbaarheidsonderzoek. Als de gesprekken met bewoners uit de gebiedsgroep ATT zijn afgerond, worden de conclusies en aanbevelingen vastgelegd. Op basis van de technische analyse en de afstemming met de gebiedsgroep vindt rond de zomer besluitvorming plaats over de voortzetting van de samenwerking tussen de gemeenten en de provincie.

Samenwerking gemeenten en Provincie

Alle gemeenten en provincies in Nederland hebben afspraken gemaakt over het opwekken van grote hoeveelheden duurzame energie door zon en wind. Deze afspraken zijn opgenomen in Regionale Energie Strategieën. Ook in Twente hebben we een Regionale Energie Strategie (RES). Het gebied waar de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand elkaar raken, komt uit de RES naar voren als een gebied waar windenergie een goede mogelijkheid is. Daarom hebben de drie gemeenten, in samenwerking met de Provincie Overijssel, gekozen om gezamenlijk de (on)mogelijkheden voor windturbines in dit gebied te onderzoeken.

U vindt de publieksvriendelijke samenvatting hier.

U vindt het rapport ‘Haalbaarheidsonderzoek windenergie – Energiegebied ATT Overijssel’ hier.

Gemeente Twenterand
Ga naar de website
Vond je dit een goed artikel? Help dan het ondernemersmagazine aan 1000 vrienden. Want alleen met behulp van vrienden kunnen wij er voor zorgen dat jij als ondernemer het hele jaar door voorzien wordt van relevante artikelen. Daarnaast krijg je als particulier het magazine 2x per jaar thuisgestuurd en voor bedrijven zijn er nog vele andere extra's. Dus wil je ons ondersteunen kijk dan snel wat wij jou te bieden hebben. Vrijwel iedere euro die binnenkomt, investeren wij in onze journalistiek. Bekijk wie er al vriend of partner zijn.

Alvast bedankt namens iedereen bij Ondernemersmagazine.nl
Ik word vriend
misschien ook interessant

De Europese markt voor tweedehands fietsen is gigantisch

Door:
Jouke Zomer
|
Fotografie:
Redactie
6 min
|
Datum:
30/11/2022

Privatisering Openluchtmuseum Ootmarsum een feit

Door:
Redactie
|
Fotografie:
onbekend
2 min
|
Datum:
30/11/2022

Stage lopen / afstuderen bij Ondernemers-magazine.nl en Monolith opportunity creators?

Door:
Jouke Zomer
|
Fotografie:
Redactie
1 min
|
Datum:
28/11/2022

De Kennismail

Ontvang één keer per maand onze nieuwsbrief met de beste verhalen, columns, nieuws en tips.
Bedankt! Jouw inschrijving is ontvangen.
Oops! Er ging iets mis tijdens het versturen van het formulier.

De meest recente nieuwsbrief

Klaar om jouw bedrijf in de schijnwerpers te zetten?

Is jouw bedrijf klaar om extra onder de aandacht te komen? Wil je laten zien waar je dagelijks mee bezig bent zodat andere ondernemers jouw bedrijf en jouw producten of diensten beter leren kennen? Deelnemen aan het Ondernemersmagazine is de perfecte manier om deze doelstellingen te realiseren.
Door mee te doen aan het Ondernemers Magazine Gemeente Tubbergen bereikte ik gericht 2000 ondernemers. Hier hield ik een aantal mooie contacten en nieuwe opdrachten aan over.
Joost Lansink | Innomads
Bedankt voor het invullen van het contactformulier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
All Rights Reserved 2020
Designed and build by Monolith opportunity creators