17/1/2022

Agrohub Twente onderzoekt toekomst van melkveebedrijf Hamzink

Agrohub Twente

Familie Hamzink
Remon Workel
Remon Workel
Twente | Nederland

Agrohub Twente onderzoekt toekomst van melkveebedrijf Hamzink

Agrohub Twente

H

et melkveebedrijf van de familie Hamzink in Weerselo grenst aan het Natura 2000-gebied Lemselermaten. Om de natuur de ruimte te geven, wil de provincie Overijssel bijna acht hectare van de grond van de familie Hamzink gaan gebruiken. Dat heeft flinke gevolgen voor het boerenbedrijf. Samen met Agrohub Twente is de toekomstbestendigheid van het bedrijf onderzocht.

Zo’n tien jaar lang wordt er al gesproken over het natuurgebied achter het bedrijf van de familie Hamzink. In de Lemselermaten, het Natura 2000-gebied achter de boerderij, liggen namelijk elzenbroekbossen, vochtige heiden, blauwgraslanden en kalkmoerassen. Om het stukje oude Twentse landschap te behouden en de bijzondere natuur weer sterk te maken, moet er minder mest in het gebied komen. Want als er te veel mest op de grond komt, zorgt dat voor te veel voedsel in de bodem, terwijl de zeldzame planten juist een voedselarme bodem nodig hebben om te groeien.
“Om de natuur te beschermen raken wij als melkveebedrijf waarschijnlijk zo’n acht hectare grond kwijt. Ik zeg waarschijnlijk omdat niemand er in al die tijd nog echt duidelijkheid over heeft kunnen geven. Iedereen blijft maar plannen maken en die veranderen de afgelopen vijf jaar voortdurend”, vertelt Gerrit Hamzink.

Familie Hamzink van het melkfeebedrijf

Onderzoek naar toekomstbestendigheid

Samen met zijn vrouw Ine heeft Gerrit Hamzink de boerderij van zijn ouders verder opgebouwd en uitgebreid. Op het bedrijf worden nu 113 koeien gemolken, plus 31 pinken en 35 kalveren aan jongvee. Zoon Roeland (23) heeft de opleiding veehouderij op het AOC in Almelo afgerond en is potentiële bedrijfsopvolger. De vraag of ze de acht hectare grond nu wel of niet kwijtraken, zorgt voor veel onduidelijkheid en onzekerheid. Komt er een schadevergoeding? Krijgt de familie Hamzink elders ruilgrond aangeboden? Niemand die het weet en niemand die het op dit moment kan zeggen. Zeker is in ieder geval dat het financiële gevolgen zal hebben voor het boerenbedrijf als de acht hectare grond verdwijnt om de natuur de ruimte te geven. “We kunnen minder mest uitrijden, we stellen bepaalde investeringen uit, maar we hebben ook minder ruimte voor nieuwe ontwikkelingen als de kringlooplandbouw. Terwijl je daar juist meer ruimte voor nodig hebt.” Om te onderzoeken hoe toekomstbestendig het melkveebedrijf is en welke verschillende scenario’s mogelijk zijn voor de familie Hamzink, schakelen ze de hulp in van Agrohub Twente.

Zoon Roeland bij de koeien in de weide

Studenten brengen 3 oplossingesscenario’s in beeld

Studenten Sharon Harberink, Luuk Fox, Raoul Groot Zevert, Sietse Arens en Freark Kramer van de Aeres Hogeschool Dronten en het Zone College Almelo gaan aan de slag met de vraag hoe het bedrijf van Hamzink om kan gaan met de uitbreiding van het naastgelegen Natura 2000-gebied. Ze beschrijven drie oplossingsscenario’s en brengen alle voor -en nadelen van de verschillende oplossingsrichtingen in beeld. Eén van die oplossingen zou kunnen zijn om de 8 hectare grond toch te blijven gebruiken, maar dan met beheersmaatregelen. Tegelijkertijd zou de familie Hamzink dan extra hectares grond van de provincie kunnen huren. Aan alle oplossingen zitten haken en ogen. En dat is logisch, zegt Roeland Hamzink. “Het probleem is niet direct op te lossen, maar het is wel fijn dat de studenten met ons hebben meegekeken.” Volgens Ine Hamzink hebben de studenten goed werk verricht. “Ze hebben er goed achteraan gezeten, ze bij de LTO Noord aangeklopt, bij de gemeenten, ze hebben bij alle instanties die hierbij betrokken zijn verhaal gehaald en ook overleg gevoerd met de coach van school.” Ook Gerrit Hamzink vindt het prettig dat de studenten hebben meegedacht. “Het is fijn dat iemand alles weer even voor je op een rij zet: één van de adviezen die ze hebben gegeven is ook dat we een goede adviseur moeten inschakelen en dat ga ik ook zeker doen. Ik heb nu iemand die me helpt, die de dingen goed kan verwoorden. En sowieso geldt: twee weten meer dan één.”

Ook een vraag net als familie Hamzink?
Ben jij ondernemer in het buitengebied van Dinkelland of Tubbergen en hebt je na het lezen van de ervaringen van de familie Hamzink ook een vraag die je graag samen met studenten wilt beantwoorden? Wil jij vooruit met je onderneming? Meer resultaat boeken of blijven innoveren? Dien dan je vraag heel eenvoudig in via Agrohub Twente.

Agrohub Twente
Ga naar de website
Vond je dit een goed artikel? Help dan het ondernemersmagazine aan 1000 vrienden. Want alleen met behulp van vrienden kunnen wij er voor zorgen dat jij als ondernemer het hele jaar door voorzien wordt van relevante artikelen. Daarnaast krijg je als particulier het magazine 2x per jaar thuisgestuurd en voor bedrijven zijn er nog vele andere extra's. Dus wil je ons ondersteunen kijk dan snel wat wij jou te bieden hebben. Vrijwel iedere euro die binnenkomt, investeren wij in onze journalistiek. Bekijk wie er al vriend of partner zijn.

Alvast bedankt namens iedereen bij Ondernemersmagazine.nl
Ik word vriend
misschien ook interessant

Bouwbedrijf Webbink: “Bouwen is een feestje”

Door:
Bert Kroondijk
|
Fotografie:
Petra Holland
4 min
|
Datum:
4/7/2022

Hoe maak je een hybride (thuis)werkplan?

Door:
|
Fotografie:
Redactie
3 min
|
Datum:
4/7/2022

Samen Tot De Nek In De Drek

Door:
Redactie
|
Fotografie:
Redactie
2 min
|
Datum:
4/7/2022

De Kennismail

Ontvang één keer per maand onze nieuwsbrief met de beste verhalen, columns, nieuws en tips.
Bedankt! Jouw inschrijving is ontvangen.
Oops! Er ging iets mis tijdens het versturen van het formulier.

De meest recente nieuwsbrief

Klaar om jouw bedrijf in de schijnwerpers te zetten?

Is jouw bedrijf klaar om extra onder de aandacht te komen? Wil je laten zien waar je dagelijks mee bezig bent zodat andere ondernemers jouw bedrijf en jouw producten of diensten beter leren kennen? Deelnemen aan het Ondernemersmagazine is de perfecte manier om deze doelstellingen te realiseren.
Door mee te doen aan het Ondernemers Magazine Gemeente Tubbergen bereikte ik gericht 2000 ondernemers. Hier hield ik een aantal mooie contacten en nieuwe opdrachten aan over.
Joost Lansink | Innomads
Bedankt voor het invullen van het contactformulier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
All Rights Reserved 2020
Designed and build by Monolith opportunity creators