auteur
Mark de Lat
Mark de Lat
Enschede | Nederland

Mark de Lat

auteur

Ik geloof er in dat mensen en werkgemeenschappen die ‘spirit’ hebben, die vertrekken vanuit een heldere identiteit en het lef hebben zichzelf opnieuw uit te vinden, de toekomst hebben. Deze mensen en gemeenschappen staan actief stil bij de houdbaarheid van de eigen rol en het businessmodel van de werkgemeenschap. Zij voeren actief regie op transitie en verandering van mens en organisatie. Zij zijn structureel in gesprek over belemmeringen in de werkgemeenschap en belemmerende overtuigingen bij mensen die de sprong vooruit verhinderen.

In mijn rol als organisatieadviseur vervul ik de rol van regisseur bij veranderingen en transities. Ik help de leiders binnen organisaties veranderingen tot stand te brengen. Daarbij vervul ik de rol van veranderregisseur en niet die van de verandermanager. Ik vind namelijk dat echte veranderingen alleen tot stand komen als je dagelijks betrokken en bevlogen aanwezig bent.

Als (tijdelijk) leider realiseer ik complexe transities door mij zelf volledig onder te dompelen in de betreffende gemeenschap. Alleen zo krijg ik de (antropologische) patronen en de daarmee samenhangende belemmeringen in beeld.

Samenwerken met mijBoek mij als spreker
Led-verlichting met de tekst 'For the world'

Betekeniseconomie Twente

Betekeniseconomie Twente

Door:
Mark de Lat
| Fotografie:
Petra Holland
8 min
| Datum:
12/10/2020
| 
Enschede
Een longread van Mark de Lat over betekeniseconomie, economie die onze samenleving leefbaar houdt en positief ontwikkelt en onze planeet leefbaar te houden.
No items found.
"author": { "@type": "Person", "name": "Mark de Lat", "url":"https://www.ondernemers-magazine.nl/author/mark-de-lat" }