23/11/2021

Het Klooster: duurzame herbestemming van de H. Pancratiuskerk in Albergen

Lucas IT, Bouwkonsult en IBZ Albergen

Rinaldo Kerkhoff, Léon Lucas, Arjan Lucas en Roy Kokhuis
Anno Oude Engberink
Anno Oude Engberink
Enschede | Nederland

Het Klooster: duurzame herbestemming van de H. Pancratiuskerk in Albergen

Lucas IT, Bouwkonsult en IBZ Albergen

E

en blik op de artist impression maakt duidelijk dat de herbestemming van de H. Pancratiuskerk het centrum van Albergen een totale maar prachtige metamorfose zal opleveren. Zowel het interieur van de kerk als het omringende tuinplan staat daarbij centraal. In Albergen heerst tevredenheid over het feit dat het kerkgebouw bewaard blijft, met respect voor de katholieke historie. Voor het bestuur van de H. Pancratiusparochie was het onder andere financieel gezien simpelweg niet meer mogelijk om de kerk voor de eredienst te behouden.

Léon en Arjan Lucas van Lucas IT namen contact op met het parochiebestuur als geïnteresseerde potentiële kopers. Zij wisten niet dat er op dat moment al een onderzoek en oriëntatie liepen met betrekking tot de toekomst van alle kerkgebouwen van de H. Pancratiusparochie, maar pleegden spontaan een telefoontje dat ze interesse hadden. Zij zijn tevens zeer betrokken parochianen en al jaren actief als vrijwilliger in de kerk van Albergen en hechten zeer veel waarde aan het gebouw en zijn karakteristieke elementen. Het bestuur stond hier open voor en legde het plan voor verkoop voor aan het bisdom, die daarover uiteindelijk moest besluiten. Het bisdom ging ermee akkoord om dit scenario te onderzoeken. Hiervoor geldt een officiële procedure vanuit het bisdom, die exact gevolgd moet worden. Ook konden andere geïnteresseerden zich melden. Een aantal belangstellenden heeft zich ook daadwerkelijk gemeld. De kerk is uiteindelijk na driekwart jaar verkocht aan de gebroeders Lucas. Een betere koper kon het fraaie gebouw en omgeving zich niet wensen en dit was het begin van een mooie missie.

“De H. Pancratius­ kerk hoort bij dit dorp en mag niet verloren gaan”

Impressie van Het Klooster en het omringende gebied inclusief de Kloostertuin. Bron: TUUULK. Tuin- & Landschapsinrichting.
Gezamenlijke investering in Het Klooster

Léon en Arjan namen eerst Building Design Architectuur in Borne in de arm om de mogelijkheden voor herinrichting te bespreken. Dat leverde een prachtig ontwerp op waaruit ook bleek dat er vanwege de ruimte enorm veel mogelijkheden waren. Benieuwd naar de kosten gingen Léon en Arjan gesprekken aan met Roy Kokhuis van Bouwkonsult voor de financieel-bouwkundige implicaties en met Rinaldo Kerkhoff van IBZ Albergen voor de bouwtechnische mogelijkheden. Het werd duidelijk dat nieuwbouw als vervanging van hun huidige locatie aan de Zandhuisweg goedkoper zou zijn. Dat weerhield hen er niet van om de plannen voor intrek in de kerk door te zetten. Roy en Rinaldo waren inmiddels dusdanig geënthousiasmeerd dat zij te kennen gaven graag mee te willen investeren en zich ook met hun bedrijven in de kerk te willen huisvesten. Dat enthousiasme leidde snel tot de spreekwoordelijke kogel door de kerk en tot de oprichting van Het Klooster B.V. met vier eigenaren en hun drie bedrijven als huurders. De toetreding van twee nieuwe eigenaren is vóór de verkoop medegedeeld en overlegd met het Pancratiusbestuur.

Eerst onderhoud en verduur­zaming, dan de inrichting

Arjan: “Nieuwbouw zou inderdaad de goedkopere oplossing zijn. Sterker nog, de investering in Het Klooster is veel en veel groter. Het gaat niet alleen om de kosten van aankoop. Daar komt nog eens ongeveer eenzelfde bedrag bovenop om het achterstallige onderhoud aan te pakken en het gebouw überhaupt te bewaren in haar huidige staat als ‘kerkgebouw’. Daarna komen de investeringen om het gebouw bouwkundig geschikt te maken als kantoorruimte, maar ook om talloze verduurzamingsmaatregelen door te voeren, die van G- naar A-label moeten leiden. Zo wordt onder meer de gehele buitenschil geïsoleerd en een warmtepomp aangelegd. Deze werkzaamheden moeten eerst gebeuren voordat we aan de inrichting beginnen, wat naar schatting begin volgend jaar zal gebeuren. De steigers staan inmiddels en de eerste werkzaamheden zijn al verricht, zoals het reviseren en vernieuwen van het uurwerk van de toren, de wijzers, de verlichting en de klokken.” Dat de vooruitgang daarbij haar intrede doet in deze historische context illustreert Léon wanneer hij uitlegt hoe via internet de klokken geluid kunnen worden. “Dat lijkt leuk maar het is belangrijk voor de geloofsgemeenschap dat de klokken blijven luiden in een dorp met een kerk,” zegt hij. “Maar ingrijpender innovatieve maatregelen zijn nodig om het klimaat en de akoestiek in het gebouw aan te passen aan de kantoorfunctie. Dat vergt bijzondere installaties; er worden berekeningen gemaakt welke er geschikt zijn, dat komt goed.” Roy vult aan: “En zo zijn er meer uitdagingen, zoals ook een goed lichtplan en om de inrichting dusdanig aan te pakken dat er fijne werkplekken ontstaan waar de medewerkers zich prettig voelen in een inspirerende omgeving. Het geheel krijgt een eigen identiteit, als nieuwe ontmoetingsruimte in een kantoorconcept.” Arjan: “We willen een kantoor tot stand brengen waar werk een beleving is voor de circa vijftig medewerkers. Daarnaast is het voor ons de manier om als werkgevers uitdagend te blijven en voor de jongere generatie interessant en opvallend.”

Belang van het behoud voor Albergen

Roy: “Rinaldo en ik zijn met onze bedrijven in achttien jaar tijd al een paar keer verhuisd en altijd hebben we daarbij samen opgetrokken. Ook dit keer wilden we gezamenlijk vanuit onze huidige huisvesting op het industriegebied aan de Zandhuisweg verhuizen naar een mooiere en meer inspirerende kantoorruimte. In Twente is nog wel genoeg kantoorruimte te vinden, maar we wilden per se in Albergen blijven en hier is de spoeling wat dat betreft dun. Daarom kwam het plan van Léon en Arjan om de kerk te kopen op het juiste moment. En wat er verder zo mooi aan is, is dat wij als vier ondernemers het grote belang inzien van het behoud van de Pancratiuskerk. De kerk hoort bij dit dorp en mag niet verloren gaan of in handen van een projectontwikkelaar terecht komen. Uit veel reacties van Albergenaren is ook gebleken dat het plan in de gemeenschap goed is ontvangen. De inwoners zien in dat het behoud van de kerk in haar religieuze functie onontkoombaar was en dat wij een goed alternatief bieden.” Roy zegt er met nadruk bij dat hij spreekt namens zijn compagnon Mark Visser. Datzelfde geldt voor Rinaldo, die de beslissing om te participeren in het project Het Klooster heeft genomen in goed overleg met zijn mededirecteur Björn Lansink.

Onderzoek naar appartementen

Er loopt momenteel een principeonderzoek naar de realisatie van fraaie appartementen op het kerkplein met veel omgevingsgroen. De omgevingskwaliteit van dit plein is nu ver onder de maat door een kale en lege asfaltplaat van slechte kwaliteit. Het moet één geheel vormen als een soort kloostercomplex en passend bij het kerkgebouw en de omgeving. De beoogde appartementen zijn daarnaast nodig om zaken rendabel te krijgen en een financieel gezonde exploitatie mogelijk te maken. Tenslotte is het jammer dat veel mensen wegtrekken uit Albergen door gebrek aan woningen. Er is dus behoefte aan dit soort woningaanbod.

“We willen een van de meest inspirerende kantoren tot stand brengen, waar werk een beleving is”

Impressie van de toekomstige kantine in Het Klooster. Bron: Building Design Architectuur.

Heden en verleden komen samen

De herbestemming van de H. Pancratiuskerk tot kantoorruimte behelst veel meer dan herinrichting, opknappen en verduurzaming van het gebouw. Léon: “Een kerk is bij uitstek een ontmoetingsplek en die functie zal zeker behouden blijven. We gaan er een sfeervolle en bijzondere ontmoetingsplek voor de toekomst van maken, een plek waar je graag wilt zijn. De inrichting wordt modern en naar de wensen van degenen die er komen te werken. Tegelijkertijd willen we het oorspronkelijke karakter van het gebouw als katholieke kerk zo veel mogelijk behouden. Dat hebben we ook met het parochiebestuur afgesproken. Zo behouden we de altaren en glas-in-lood ramen en is er zelfs een kettingbeding voor een aantal beelden en kerkornamenten. Ze blijven verbonden aan het gebouw, zelfs bij verkoop aan een nieuwe eigenaar. We hebben goed gekeken naar het verleden, dat in het gebouw moet blijven voortbestaan. De naam Het Klooster refereert uiteraard aan het kloosterverleden en ook de te realiseren vergaderzalen krijgen namen die daaraan herinneren. Zo krijgt de ruimte bij het pijporgel, het oksaal, de naam Kapittelzaal en het priesterkoor wordt omgebouwd tot Refterzaal. Belangrijk is ook dat je de openheid en het karakter van de kerk blijft beleven. Je kunt dan nog steeds helemaal naar voren kijken maar ook naar boven tot in de nok.” Rinaldo vult aan: “We gaan ook veel aandacht besteden aan het gebied buiten en rondom de kerk. Sowieso houdt dat in dat we geen schreeuwerige lichtbakken met onze bedrijfslogo’s gaan plaatsen. Wat echt mooi gaat worden is het bosperceel dat wordt getransformeerd naar een prachtig park met de naam Kloostertuin. Dit park krijgt voor Albergen echt een meerwaarde omdat het voor iedereen toegankelijk wordt voor een wandeling of om elkaar, al dan niet op een van de bankjes, in een mooie groene omgeving te ontmoeten. Er komen tevens parkeerplaatsen, die ook ’s avonds en in het weekend gebruikt kunnen worden. Verder laten we op het kerkplein het oude klooster zo veel mogelijk herleven, onder andere door de oude put, de Bentheimer bakken en de maquette van het klooster centraal bij elkaar te plaatsen.”

Het Klooster is een initiatief van: Lucas IT - Léon en Arjan | Lucas Bouwkonsult - Roy Kokhuis | IBZ Albergen - Rinaldo Kerhoff
Ga naar de website
Vond je dit een goed artikel? Help dan het ondernemersmagazine aan 1000 vrienden. Want alleen met behulp van vrienden kunnen wij er voor zorgen dat jij als ondernemer het hele jaar door voorzien wordt van relevante artikelen. Daarnaast krijg je als particulier het magazine 2x per jaar thuisgestuurd en voor bedrijven zijn er nog vele andere extra's. Dus wil je ons ondersteunen kijk dan snel wat wij jou te bieden hebben. Vrijwel iedere euro die binnenkomt, investeren wij in onze journalistiek. Bekijk wie er al vriend of partner zijn.

Alvast bedankt namens iedereen bij Ondernemersmagazine.nl
Ik word vriend
misschien ook interessant

Bouwbedrijf Webbink: “Bouwen is een feestje”

Door:
Bert Kroondijk
|
Fotografie:
Petra Holland
4 min
|
Datum:
4/7/2022

Hoe maak je een hybride (thuis)werkplan?

Door:
|
Fotografie:
Redactie
3 min
|
Datum:
4/7/2022

Samen Tot De Nek In De Drek

Door:
Redactie
|
Fotografie:
Redactie
2 min
|
Datum:
4/7/2022

De Kennismail

Ontvang één keer per maand onze nieuwsbrief met de beste verhalen, columns, nieuws en tips.
Bedankt! Jouw inschrijving is ontvangen.
Oops! Er ging iets mis tijdens het versturen van het formulier.

De meest recente nieuwsbrief

Klaar om jouw bedrijf in de schijnwerpers te zetten?

Is jouw bedrijf klaar om extra onder de aandacht te komen? Wil je laten zien waar je dagelijks mee bezig bent zodat andere ondernemers jouw bedrijf en jouw producten of diensten beter leren kennen? Deelnemen aan het Ondernemersmagazine is de perfecte manier om deze doelstellingen te realiseren.
Door mee te doen aan het Ondernemers Magazine Gemeente Tubbergen bereikte ik gericht 2000 ondernemers. Hier hield ik een aantal mooie contacten en nieuwe opdrachten aan over.
Joost Lansink | Innomads
Bedankt voor het invullen van het contactformulier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
All Rights Reserved 2020
Designed and build by Monolith opportunity creators