29/10/2021

De vraag naar technisch geschoolde jongeren neemt toe

We moeten weg van de keukentafel en de diepte in

Henco van der Weijden en Rik Pape
Anno Oude Engberink
Anno Oude Engberink
Enschede | Nederland

De vraag naar technisch geschoolde jongeren neemt toe

We moeten weg van de keukentafel en de diepte in

D

e vraag naar technisch geschoolde jongeren neemt toe. Voor Twente geldt dat in het bijzonder, omdat hier de zwaar vertegenwoordigde maakindustrie sterk te maken heeft met deze krapte op de arbeidsmarkt. Vandaar dat, ruim een half jaar na de kick off, al honderden bedrijven en tientallen scholen zich hebben aangesloten bij Sterk Techniekonderwijs Twente. Dit initiatief moet de praktische brug slaan tussen onderwijs en bedrijfs- leven, onder meer om de instroom van leerlingen naar technische bedrijven te bevorderen.

STO Twente kent vijf subregio’s: Hengelo, Oldenzaal, Enschede, Rijssen- Holten en Almelo e.o. Voor Almelo e.o. zijn Henco van der Weijden en Rik Pape - samen met Gieni Nijkamp en Marijke Schipper - vanuit de locatie van netwerkorganisatie Ondernemershuis Twenterand in Vriezenveen de projectleiders. Zij leggen als eerste verantwoording af aan Patric Wigman, de regioleider van de subregio Almelo e.o. en schooldirecteur van CSG het Noordik in Vroomshoop. Binnen deze subregio vallen de gemeenten Tubbergen, Almelo en Twenterand.“Voor de eerste twee gemeenten zijn we bezig voort te borduren op bestaande verbindingen met en tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Voor het gebied Twenterand zijn we al verder, hebben we inmiddels heel wat beweging gecreëerd en zijn we bezig om zoveel mogelijk bedrijven te inspireren om aan te haken,” zegt Van der Weijden.” Henco Van der Weijden en Rik Pape gaan in gesprek met Janny Hendriksen en Bianca Jansen, HRM van De Groot Vroomshoop Groep, en Patric Wigman - vanuit zijn rol als regioleider STO subregio Almelo e.o. en als schooldirecteur van CSG het Noordik. Dit gesprek laat zien dat onderwijs, bedrijfsleven en STO het er over eens zijn dat er vanuit een gezamenlijke missie vergaande onderlinge afspraken gemaakt moeten worden.

Rondleidingen, leer-werkplekken en stageplaatsen

Henco vraagt aan Janny wat bij De Groot Vroomshoop Groep, maar - gezien alle geluiden uit de markt - ook bij andere technische bedrijven, als grootste probleem wordt ervaren: “Wij zijn al jaren een Erkend Leerbedrijf en proberen zoveel mogelijk leerlingen op te leiden. We zetten onze deuren open voor rondleidingen voor diverse scholen, bieden leer-werkplekken en stageplaatsen, maar we merken dat dit niet meer voldoende is.” Bianca: “Er is sprake van een dalende instroom en er moet nu echt wat gebeuren. Jongeren moeten meer geënthousiasmeerd worden en ook daadwerkelijk het besef krijgen dat werken in de techniek mooi is, dat je te maken hebt met tal van interessante technologieën en dat je een leven lang door blijft leren omdat de techniek nooit stilstaat. Daarom zijn we blij dat STO, in het bijzonder subregio Almelo e.o., het voortouw neemt om scholen en bedrijfsleven op dit punt dichter bij elkaar te brengen met in het achterhoofd het besef dat de jongeren zelf de beste ambassadeurs zijn.”

“We zijn blij dat Sterk Techniek Onderwijs het voortouw neemt”
Bianca Jansen

STO Twente subregio Almelo e.o.

Om de brug te kunnen slaan tussen onderwijs en het technische bedrijfsleven op landelijk niveau heeft minister van Onderwijs Arie Slob Sterk Techniek onderwijs in het leven geroepen. Daarvoor steekt hij voor een periode van vier jaar 100 miljoen euro per jaar in dit project. Henco Van der Weijden: “In Tubbergen, Almelo en Twenterand gaan we dit met name gebruiken om goede vakmensen uit te laten stromen met voldoende kennis die stevig in hun schoenen staan. Daarom is het essentieel om dit project samen met ondernemers op te pakken. Het beschikbare geld gebruiken we vervolgens om techniek aantrekkelijker te maken voor leerlingen in het primaire onderwijs, het niveau van het onderwijs op te krikken en te zorgen voor goede en flexibele docenten en instructeurs.”

De diepte in

Patric Wigman voert als regioleider van STO subregio Almelo e.o. de leiding over een team van zo’n honderd betrokkenen vanuit de drie gemeenten, acht scholen en, inmiddels, veertig bedrijven. Hij onderschrijft het probleem dat door Janny en Bianca wordt geschetst: “Er is weliswaar contact tussen scholen en er zijn initiatieven, ook hele goede, maar dat is niet voldoende. Het onderwijs heeft weliswaar dezelfde doelen als het bedrijfsleven, maar tot nu toe vinden docenten binnen het onderwijs niet genoeg ruimte om veel meer te doen dan begeleiding van stages. Dat heeft veel te maken met de exameneisen waaraan ze moeten voldoen en wat heel veel tijd opeist. Maar die exameneisen voldoen bij lange na niet meer aan wat er vanuit het bedrijfsleven wordt gevraagd; er is te weinig aansluiting. De kennis van leerlingen moet naar een ander, meer op de praktijk gericht niveau, docenten zouden actief moeten zijn in het bedrijfsleven en zo kun je meer speerpunten noemen. We moeten de diepte in.” Vandaar, vult Rik aan, “dat STO subregio Almelo e.o. als een van de uit te voeren elf projecten heeft geïnitieerd dat er binnen het onderwijs de mogelijkheid moet zijn om keuzedelen in te richten waarbinnen op de praktijk gericht onderwijs in het bedrijfsleven gestalte krijgt.” Patric:“Docenten raken er op die manier meer van bewust dat het examen niet het belangrijkste is en dat het ook echt anders kán. Tezamen met de andere projecten die nog van de grond komen ontstaat de hefboom die de gezamenlijke ambities in een stroomversnelling moeten brengen. En dat kan alleen door een nauwgezette samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en voldoende investering in tijd. De samenwerking van de onderwijskundige keuzedelen met het bedrijfsleven geven hier de mogelijkheid voor.”

“Dit is hét momentum om echt door te pakken”
Patric Wigman

Taak voor het bedrijfsleven

Henco: “Hoe kijken jullie tegen het project van de keuzedelen aan en zou dit binnen De Groot Vroomshoop Groep passen?” Janny: “Wij ervaren dat binnen ons bedrijf geen groot gat is tussen onze vraag en het aanbod vanuit het onderwijs. Dat heeft te maken met het feit dat wij binnen het bedrijfsleven graag een initiërende en aanjagende rol vervullen, wij wachten niet af totdat een ander initiatieven neemt en stoppen zelf al veel tijd en energie in het verkleinen van de afstand met het onderwijs. Dat neemt niet weg dat wij die keuzedelen van harte verwelkomen, wij werken er graag aan mee.” Bianca: “Stel dat Het Noordik en andere scholen met ons willen afspreken dat wij docentenstages faciliteren of dat wij een of meer medewerkers op scholen gastlessen laten invullen, of welke samenwerkingsconstructie dan ook, dan is onze medewerking gegarandeerd.” Ligt daar dan sowieso niet een heel concrete taak voor het bedrijfsleven?, vraagt Rik. “Zeker”, zegt Janny, “technische bedrijven moeten zich er veel meer van bewust worden dat een afwachtende houding niet meer van deze tijd is en dat de handen uit de mouwen moeten. We hebben allemaal te maken met een krapte op de arbeidsmarkt en de vooruitzichten zijn wat dat betreft niet rooskleurig. Daarom moeten we echt samen aan de slag, het bedrijfsleven onderling en samen met het onderwijs.” Patric:“Zowel vanuit STO als vanuit het onderwijs ben ik blij met deze positieve grondhouding. De tijd dringt, we moeten weg van de keukentafel en de diepte in. En laten we daarbij niet vergeten dat de regio Almelo e.o. heel veel potentie heeft en dat we samen veel kunnen creëren.”

Hét momentum

Henco:“Volgens mij kunnen we concluderen dat, zoals we hier aan tafel zitten, de gezamenlijke missie wel duidelijk is.” Bianca:“Die conclusie is terecht. Als De Groot Vroomshoop Groep hebben we met het onderwijs al vergaande afspraken gemaakt en we zouden andere bedrijven willen oproepen om hetzelfde te doen, vanwege het gezamenlijke belang. Bedrijven mogen ons bellen om te vragen hoe wij het aanpakken, want transparantie en kennis delen staan bij ons hoog in het vaandel.” Patric: “Prima, want er is reuring nodig, onderwijs en bedrijfsleven moeten wakker geschud worden. Dit is hét momentum om echt door te pakken, want er is potentie en door inbreng van STO subregio Almelo e.o. zijn er nu ook de middelen!”

Sterk Techniek Onderwijs subregio Almelo e.o.
Weitzelweg 6, 7671 EJ, Vriezenveen
Ga naar de website
Vond je dit een goed artikel? Help dan het ondernemersmagazine aan 1000 vrienden. Want alleen met behulp van vrienden kunnen wij er voor zorgen dat jij als ondernemer het hele jaar door voorzien wordt van relevante artikelen. Daarnaast krijg je als particulier het magazine 2x per jaar thuisgestuurd en voor bedrijven zijn er nog vele andere extra's. Dus wil je ons ondersteunen kijk dan snel wat wij jou te bieden hebben. Vrijwel iedere euro die binnenkomt, investeren wij in onze journalistiek. Bekijk wie er al vriend of partner zijn.

Alvast bedankt namens iedereen bij Ondernemersmagazine.nl
Ik word vriend
misschien ook interessant

De Kennismail

Ontvang één keer per maand onze nieuwsbrief met de beste verhalen, columns, nieuws en tips.
Bedankt! Jouw inschrijving is ontvangen.
Oops! Er ging iets mis tijdens het versturen van het formulier.

De meest recente nieuwsbrief

Klaar om jouw bedrijf in de schijnwerpers te zetten?

Is jouw bedrijf klaar om extra onder de aandacht te komen? Wil je laten zien waar je dagelijks mee bezig bent zodat andere ondernemers jouw bedrijf en jouw producten of diensten beter leren kennen? Deelnemen aan het Ondernemersmagazine is de perfecte manier om deze doelstellingen te realiseren.
Door mee te doen aan het Ondernemers Magazine Gemeente Tubbergen bereikte ik gericht 2000 ondernemers. Hier hield ik een aantal mooie contacten en nieuwe opdrachten aan over.
Joost Lansink | Innomads
Bedankt voor het invullen van het contactformulier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
All Rights Reserved 2020
Designed and build by Monolith opportunity creators