9/4/2024

Twente op weg naar een circulaire toekomst: Sectoren bundelen krachten voor toekomstbestendige leefomgeving

Twente Board

Twente op weg naar een circulaire toekomst: Sectoren bundelen krachten voor toekomstbestendige leefomgeving

Twente Board

D

e maatschappelijke uitdagingen in Nederland vragen om een krachtige, sector overschrijdende transitie. Om een echt duurzame en toekomstbestendige leefomgeving te creëren, moeten de landbouw, woningbouw, infrasector en utiliteitsbouw op een nieuwe manier worden ingericht. Het tijdperk van sectoraal denken maakt plaats voor een integrale benadering.

In deze visie moeten we waar mogelijk circulair ontwerpen, demonteren en hergebruiken. Waar dit niet mogelijk is, moeten we hernieuwbare grondstoffen (zoals biobased) gebruiken. Dit betekent dat landbouwgronden meer ingezet kunnen worden voor de productie van biobased bouwmaterialen. Met oog voor verdienmodellen, duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Op deze manier werken de bouw- en infra-sector zij aan zij met de agrarische sector.

Project Circulaire Waardeketens

Het project ‘Circulaire Waardeketens’, dat loopt van 2024 tot en met 2028, zal concrete invulling geven aan de circulaire economie in de Twentse bouw- en infra-sector. De Regio Deal Twente heeft middelen beschikbaar gesteld voor dit project in samenwerking met Twente Board. Initiatiefnemers van het eerste uur zijn De Land Bouwers, waterschap Vechtstromen, Rabobank, Building Balance, Pioneering en Tauw Foundation. Het project omvat drie centrale programmalijnen: (1) het inrichten van een circulaire Twentse grondstoffenhub, (2) het oprichten van meerdere bouwkringlopen in Twente voor particulieren, en (3) het opzetten van biobased productieketens van land naar pand. Dit programma wordt verbonden met lopende initiatieven om de gezamenlijke impact in de regio te vergroten. Bijvoorbeeld het programma Infra Futurelabs, waarin verschillende organisaties werken aan een duurzame en circulaire infrasector.

Regionale samenwerkingen

De sector overstijgende inspanningen resulteren in nieuwe samenwerkingsverbanden. Zo werkt het kernteam tijdens het project nauw samen met onder andere woningcorporaties, ondernemers, ontwikkelaars, gemeenten en agrariërs. Ook studenten van onderwijsinstellingen Universiteit Twente, ROC van Twente en Hogeschool Saxion worden betrokken om projectopdrachten en onderzoeken uit te voeren over de circulaire waardeketen. Het principe ‘learning by doing’ staat ten alle tijden centraal.

Twente als showcase

Deze integrale aanpak biedt enorme kansen voor de regio Twente, niet alleen voor boeren en de woningbouw, maar ook voor de natuur (biodiversiteit en water) en de strijd tegen klimaatverandering (CO2-vastlegging in de bodem en gebouwen). Twente kan een inspirerende showcase worden voor anderen. Met deze strategie kunnen de benodigde biobased productieketens worden opgezet, waardoor teelt, verwerking en toepassing jaarlijks kunnen groeien. Daarnaast krijgen woningcorporaties, overheden en particulieren meer mogelijkheden om materialen te hergebruiken, waardoor de gehele bouw- en infra-sector minder afhankelijk wordt van de beschikbaarheid van nieuwe grondstoffen. Naar verwachting zal in 2030 minimaal 50% van de bouw- en infra-materialen hergebruikt of biobased zijn.

Het programma Circulaire Waardeketens wordt mede mogelijk gemaakt door Twente Board. Het initiatief wordt gedragen door De Land Bouwers, Waterschap Vechstromen, Rabobank, TAUW Foundation en Building Balance, Twentse Bouwboeren en Stichting Pioneering.

Vond je dit een goed artikel? Help dan het ondernemersmagazine aan 1000 vrienden. Want alleen met behulp van vrienden kunnen wij er voor zorgen dat jij als ondernemer het hele jaar door voorzien wordt van relevante artikelen. Daarnaast krijg je als particulier het magazine 2x per jaar thuisgestuurd en voor bedrijven zijn er nog vele andere extra's. Dus wil je ons ondersteunen kijk dan snel wat wij jou te bieden hebben. Vrijwel iedere euro die binnenkomt, investeren wij in onze journalistiek. Bekijk wie er al vriend of partner zijn.

Alvast bedankt namens iedereen bij Ondernemersmagazine.nl
Ik word vriend
misschien ook interessant

De Kennismail

Ontvang één keer per maand onze nieuwsbrief met de beste verhalen, columns, nieuws en tips.
Bedankt! Jouw inschrijving is ontvangen.
Oops! Er ging iets mis tijdens het versturen van het formulier.

De meest recente nieuwsbrief

Klaar om jouw bedrijf in de schijnwerpers te zetten?

Is jouw bedrijf klaar om extra onder de aandacht te komen? Wil je laten zien waar je dagelijks mee bezig bent zodat andere ondernemers jouw bedrijf en jouw producten of diensten beter leren kennen? Deelnemen aan het Ondernemersmagazine is de perfecte manier om deze doelstellingen te realiseren.
Door mee te doen aan het Ondernemers Magazine Gemeente Tubbergen bereikte ik gericht 2000 ondernemers. Hier hield ik een aantal mooie contacten en nieuwe opdrachten aan over.
Joost Lansink | Innomads
Bedankt voor het invullen van het contactformulier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
All Rights Reserved 2020
Designed and build by Monolith opportunity creators